ልማት ባንክና የአርሶአደር የኢንቨስትመንት ብድር ጥያቄ

በቅድሚያ እንኳን ለ2016 አደረሰን፤ አዲሱ ዓመት የስራ የልማት ይሁንልን እላለሁ። ልማት ሲነሳ ፋይናንስብሎም ልማት ባንክ መነሳታቸው…