ከሀገር ውስጥ የስራ ስምሪት ጋር በተያያዘ 109 ኤጀንሲዎች ታገዱ

ከሀገረው ስጥ የስራ ስምሪት ጥፋት ጋር በተያያዘ የ109 የአሰሪና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች የስራ ፈቃድ መሰረዙን የአዲስ…